Termeni și Condiții

ACORD DE UTILIZARE A SITE-ULUI ŞI A APLICAȚIEI EVS COURIER

PREAMBUL
Prezentul acord de utilizare (denumit în continuare „Acord”), Condițiile de confidențialitate, precum și oricare alte condiții și politici plasate pe pagina noastră de internet (denumită în continuare „Site”) și/sau în cadrul secțiunii „termeni se condiții” din cadrul aplicației stabilesc condițiile în care EVS EXPRESS SRL vă oferă acces la și posibilitatea de a folosi Site-ul și aplicația mobilă EVS COURIER.

CONSIMȚĂMÂNT
Toate politicile, Condițiile de confidențialitate precum și orice alte condiții menționate în Preambul sunt parte integrantă a prezentului Acord, iar prin accesarea și/sau vizitarea Site-ului și/sau a Aplicației, instalarea Aplicației pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicație și/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicație, vă exprimați consimțământul în sensul încheierii prezentului Acord și acceptării exprese și necondiționate a tuturor prevederilor Acordului, și asumării exprese a obligației să respectați necondiționat prevederile acestuia.

Orice accesare și/sau vizitare a Site-ului și/sau a Aplicației, instalarea Aplicației pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în aplicație și/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicație va fi considerată drept manifestarea exteriorizată a voinței dvs. de a încheia prezentul Acord și de a respecta prevederile acestuia.

Întrucât, folosirea de către dvs. a Site-ului și Aplicației presupune consimțirea și obligația expresă și necondiționată de a respecta prevederile prezentului Acord, vă recomandăm să citiți atent toate prevederile Acordului, iar dacă nu sunteți de acord cu acestea în întregime și necondiționat, vă recomandăm insistent să nu accesați și/sau vizitați Site-ului și/sau Aplicația, să nu instalați Aplicația pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), să nu înregistrați un cont în Aplicație și/sau să nu folosiți serviciile oferite prin Aplicație, iar dacă ați întreprins vreuna din acțiunile enumerate sunteți obligat să renunțați imediat la acestea și să părăsiți Site-ul, să ștergeți contul și/sau să dezinstalați Aplicația de sine stătător fie să vă adresați în scris către EVS EXPRESS SRL pentru ștergerea contului și/sau dezinstalarea Aplicației, în caz contrar EVS EXPRESS SRL nu va purta nici un fel de răspundere pentru prejudiciile suferite de dvs. în urma utilizării Site-ului și/sau a Aplicației, indiferent de cauza, natura și întinderea prejudiciilor

Prin consimțământul exprimat conform prezentului Acord, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani împliniți și capacitate deplina de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din Republica Moldova, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la încheierea prezentului Acord, accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Aplicației și/sau a Site-ului.

DEFINIŢII
Aplicație – programul de calculator (software) EVS COURIER aparținând EVS EXPRESS SRL folosit drept platformă de administrare a trimiterilor poștale și de curierat.
Banca – Victoriabank SA sau Moldova-AgroindBank SA, deținătoare de licențe bancare în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care dispun de dreptul de emitere a cardurilor sub sigla MASTERCARD si VISA, in conformitate cu reglementările VISA/MASTERCARD și de acordare a serviciilor e-commerce.
Coockie – datele generate de o pagină web care sunt stocate de către browser-ele web pentru facilitarea și creșterea vitezei de acces la pagina web respectivă.
Curier – Angajat al EVS EXPRESS SRL, sau terț dar cu drept de reprezentare, ce livrează trimiteri poștale în numele companiei.
Destinatar – persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poștală.
Expeditor – persoană fizică sau juridică care introduce trimiterea poștală în rețeaua poștală personal sau prin intermediul unei persoane terțe.


EVS COURIER – „EVS EXPRESS” SRL persoană juridică din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Socoleni, 5/5, înregistrată la Agenția de Servicii Publice cu nr. 1022600043213.

Serviciul e-commerce – serviciul de prelucrare a tranzacțiilor cu cardurile de plată oferit de către Bancă companiei EVS EXPRESS SRL privind acceptarea de către aceasta a plății serviciilor cu cardurile Sistemelor Internaționale de plăți Mastercard/Visa prin intermediul site-ului sau Aplicației.
Site – totalitatea informației sub forma de text, imagini, video, audio care poate fi accesată la următoarele adrese web: www.evs.md
Trimitere contra ramburs – Specific al trimiterii poștale în baza căruia livrarea are loc contra (în schimbul) rambursului din partea destinatarului, adică achitării valorii indicate de către expeditor.
Trimitere poștal – colet poștal trimis de un expeditor către un destinatar.
Utilizator – orice persoana fizică sau juridică cu capacitate de exercițiu deplină care a instalat Aplicația și/sau are creat un cont de utilizator în Aplicație în vederea folosirii acesteia.
Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care a accesat și/sau vizitat Site-ul și/sau Aplicația

CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ȘI APLICAȚIEI
În procesul de utilizare și/sau accesare a Site-ului și/sau Aplicației aveți obligația să:

 • nu postați, listați sau încărcați conținut în rubricile, categoriile sau zonele necorespunzătoare de pe Site și/sau din Aplicație, dacă acestea sunt disponibile;
 • nu încălcați sau eludați vreo lege, drepturile terților, sistemele și/sau, condițiile și/sau, politicile EVS COURIER oricare ar fi acestea;
 • nu oferiți date inexacte, eronate sau false pentru înregistrarea contului de utilizator;
 • nu accesați și/sau vizitați Site-ul și/sau Aplicația, instalați Aplicația pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrați vreun cont în Aplicație și/sau folosiți serviciile oferite prin Aplicație dacă nu aveți capacitatea necesară (de folosință și de exercițiu) pentru a încheia acte juridice care să presupună asumarea obligațiilor de către dvs., indiferent care ar fi acestea, sau vi s-a interzis temporar sau pentru un termen nedefinit folosirea Site-ului și/sau Aplicației;
 • achitați serviciile procurate și trimiterile contra ramburs de dvs.;
 • nu întreprindeți nicio acțiune care să compromită și/sau submineze sistemele EVS COURIER de feedback sau evaluare;
 • nu postați, încărcați sau distribuiți prin intermediul Site-ului și/sau Aplicației informații false, inexacte, greșite, eronate, obscene, politice, vulgare, ofensatoare, discriminatoare, violente, de propagandă, pornografice, ilegale, de amenințare, care încalcă dreptul la viața privată și/sau dreptul de proprietate intelectuală, injurioase, defăimătoare sau calomnioase;
 • nu transmiteți terților contul dvs. deschis în Aplicație și/sau pe Site;
 • nu distribuiți sau postați spam, comunicări electronice nesolicitate;
 • nu utilizați coduri, programe robot, programe spion sau orice alte mijloace automatizate pentru a accesa Site-ul și/sau Aplicația;
 • nu reproduceți, afișați, distribuiți, modificați, creați derivate ale conținutului de pe Site și/sau din Aplicație care aparține sau este licențiat către EVS COURIER, sau care parvine în urma utilizării Site-ului și/sau Aplicației și aparțin altor utilizatori ai Site-ului și/sau Aplicației sau terților, inclusiv lucrările protejate prin dreptul de autor, marcă înregistrată, brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • nu comercializați Aplicația sau orice informație sau soft asociate cu aceasta;
 • nu colectați informații despre utilizatori, curieri, vizitatori indiferent prin ce mijloace fără consimțământul acestora;
 • nu eludați măsurile tehnice pe care le folosește EVS COURIER.

Dacă EVS COURIER va considera că faceți abuz de Site și/sau Aplicație, ne rezervăm dreptul ca la propria discreție să limităm, suspendăm sau lichidăm contul(rile) dvs. de utilizator și accesul la Site și/sau Aplicație, să eliminăm orice informații găzduite și să întreprindem oricare alte măsuri tehnice sau juridice pentru a preveni utilizarea Site-ului și/sau Aplicației de către dvs.

De asemenea ne rezervăm dreptul ca la propria discreție să refuzăm sau să limităm accesul oricui, indiferent de motiv, la Site și/sau Aplicație.

CONŢINUT
Cu ocazia utilizării Site-ului și/sau Aplicației, în funcție de configurarea și posibilitățile tehnice ale acestora, după caz ați putea avea posibilitatea să postați, încărcați, descărcați, stocați, primiți sau distribui informații, comentarii, materiale foto și video, păreri, idei, sugestii, întrebări, sau alt conținut cu condiția că acesta nu este ilegal, fals, inexact, greșit, eronat, discriminator, obscen, vulgar, pornografic, ofensator, de amenințare, violent, defăimător, injurios, calomnios nu încalcă dreptul la viața privată, dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale persoanelor fizice și/sau juridice protejate prin lege și nu conține viruși, campanii politice, scrisori în lanț, spam, mesaje comerciale nesolicitate. Este interzisă folosirea de către utilizatori, expeditor, destinatari, vizitatori, curieri a oricărei informații de natură să inducă în eroare cu privire la originea conținutului, încărcat sau distribuit prin intermediul Site-ului și/sau Aplicației.

Atunci când postați, încărcați, descărcați, stocați, primiți sau distribuiți conținut pe Site și/sau în Aplicației, acordați EVS COURIER (și celor cu care colaborează EVS COURIER) o licență și/sau drepturi globale neexclusive, gratuite, perpetue, irevocabile și în totalitate sublicențiabile de exercitare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală inclusiv de utilizare, găzduire, stocare, reproducere, modificare, traducere, creare a operelor derivate (de tipul celor rezultate în urma traducerii, adaptării sau a altor modificări pe care le operăm pentru ca, conținutul dvs. să funcționeze mai bine cu Site-ul și/sau Aplicația), comunicare, publicare, expunere și distribuire publică în mijloacele media cunoscute acum sau create și dezvoltate în viitor a conținutului respectiv.

De asemenea acordați EVS COURIER și sublicențiaților săi dreptul de a folosi pe Site și/sau în Aplicație numele pe care l-ați furnizat în legătură cu conținutul postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit, numele și fotografia folosite în profilul contului de utilizator precum și acțiunile întreprinse pe Site și/sau Aplicație.

Dvs. declarați și garantați că dețineți toate drepturile asupra conținutului postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit, că conținutul este exact, că utilizarea conținutului nu încalcă prevederile prezentului acord și a politicilor EVS COURIER și nu este susceptibil de a cauza prejudicii persoanelor fizice sau juridice, că veți compensa toate cheltuielile suportate și repara toate prejudiciile suferite de EVS COURIER în legătură cu pretențiile apărute în urma postării, încărcării, descărcării, stocării, primirii sau distribuirii conținutului furnizat de dvs.

EVS COURIER nu-și asumă nicio responsabilitate și nu poartă nicio răspundere pentru conținutul postat, încărcat, descărcat, stocat, primit sau distribuit de dvs. sau de alte terțe părți.

DESPRE SITE
Site-ul gestionat de EVS COURIER reprezintă o platformă online de informare generală cu privire la prestarea de către aceasta a serviciilor poștale și de curierat și a serviciilor conexe.

Serviciile EVS COURIER, oricare ar fi acestea, pot fi prestate atât oneros cât și gratuit. Stabilirea caracterului gratuit sau oneros al serviciilor prestate este lăsată la alegerea exclusivă EVS COURIER.

DESPRE APLICAȚIE
Condiții generale
Aplicația este un program de calculator (soft) destinat dispozitivelor mobile (telefon sau tabletă), care oferă celor interesați posibilitatea să se informeze cu privire la trimiterile poștale expediate sau destinate de la/către utilizatori prin intermediul EVS COURIER.

Înregistrarea
Aplicația poate fi folosită de către persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani care au capacitate deplină de exercițiu și de către persoane juridice care sunt înregistrate și activează legal pe teritoriul Republicii Moldova sau în tara lor de origine. Utilizarea aplicației de către minori este interzisă.

Folosirea Aplicației este gratuită. Pentru utilizarea Aplicației veți avea nevoie de un cont de utilizator. Contul dvs. de utilizator reprezintă identitatea dvs. în Aplicație, prin urmare sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului dvs. de utilizator și a parolei de acces la acesta și pentru restricționarea accesului la dispozitivul mobil (telefon sau tabletă) al dvs. De asemenea dvs. sunteți de acord și acceptați să purtați răspundere pentru toate acțiunile întreprinse și desfășurate prin intermediul contului dvs. de utilizator și/sau utilizarea parolei de acces la contul de utilizator.

Este interzisă utilizarea datelor false și/sau inexacte precum și asumarea unei identități false sau aparținând unei alte persoane fizice sau juridice pentru crearea contului de utilizator.

Este interzisă transmiterea oneroasă sau gratuită către terțe persoane a parolelor de acces la conturile de utilizator înregistrate pentru acces la Aplicație.

Toată informația confidențială și cu caracter personal pe care o utilizați cu ocazia creării contului de utilizator va fi procesată, stocată, păstrată și utilizată în conformitate cu politica de confidențialitate a EVS COURIER.

Dacă creați un cont de utilizator în numele unei persoane juridice, dvs. declarați și garantați că sunteți autorizat să acționați în numele persoanei juridice respective pentru încheierea prezentului Acord.

Utilizarea Aplicației
Aplicația funcționează pe orice tip de dispozitiv mobil cu sistem de operare iOS sau Android. Aplicația este funcțională doar în baza accesului la rețeaua de Internet. Utilizatorul își asigură și achită serviciile de acces la rețeaua Internet, de sine stătător.

Descărcarea aplicației nu dă dreptul niciunui Utilizator să modifice aplicația, să interfereze cu codul sursă, să vândă Aplicația altor persoane sau să acționeze în orice alt mod care încalcă drepturile și interesele legitime ale EVS COURIER.

EVS COURIER nu are obligația de a oferi suport, deservire, reînnoiri, modificări și/sau versiuni noi a Aplicației. Orice reînnoire a Aplicației are loc prin instalarea versiunii noi pe dispozitivul mobil (telefon sau tabletă) al Utilizatorului prin intermediul comunicațiilor electronice.

EVS COURIER este în drept să întrerupă funcționarea Aplicației în scopul optimizării acesteia, înlăturării unor eventuale probleme funcționale, modificării de setărilor, precum și în alte cazuri la discreția EVS COURIER.

Dvs. consimțiți să folosiți Aplicația exclusiv în conformitate cu prezentul Acord. Este interzis să incorporați porțiuni ale Aplicației în propriile programe, să compilați orice porțiune a Aplicației în combinație cu propriile programe, să transferați Aplicația pentru a fi folosită cu alte servicii, să copiați, să vindeți, să dați în locațiune, să împrumutați, cesionați, distribuiți sau în orice alt mod să transmiteți în întregime sau în parte vreun drept al companiei EVS COURIER asupra aplicației.

De asemenea este interzis să încurajați, ajutați sau autorizați orice terță persoană să copieze, modifice, decompileze sau dezasambleze sau altfel să manipuleze Aplicația în totalitate sau parțial pentru a crea orice lucrări derivate din sau pe seama Aplicației.

EVS COURIER își rezervă dreptul ca la propria discreție să sisteze oferirea accesului la Aplicație și/sau să retragă dreptul de a folosi Aplicația. Dreptul dvs. de a folosi Aplicația va înceta imediat, fără vreo notificare prealabilă, dacă nu veți respecta prevederile prezentului Acord.

Valoarea ramburs
EVS COURIER nu stabilește și nu calculează valoarea ramburs a trimiterilor poștale. Valoarea ramburs este stabilită în mod direct de Expeditor. Aplicația va afișa informații cu privire la parametrii unei trimiteri poștale (destinatar, adresă, număr telefon, valoare ramburs…) așa cum acestea sunt furnizate de Expeditor. Răspunderea pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor furnizate o poartă exclusiv Expeditorul.

EVS COURIER nu poartă nicio răspundere față de terți care ar putea apărea în legătură cu exactitatea și veridicitatea unei astfel de informații furnizate de Expeditor.

Dacă Destinatarul are vreo pretenție izvorâtă din sau în legătură cu exactitatea și veridicitatea informațiilor furnizate de Expeditor cu privire la vreunul dintre atributele Trimiterii Poștale și afișate în Aplicație, toate aceste pretenții vor fi adresate direct Expeditorului, iar dacă vor fi adresate către EVS COURIER acestea vor fi redirecționate spre soluționare Expeditorului.

Plăți cu cardul bancar
Expeditorul și Destinatarul au posibilitatea de a achita cu cardul de plată al sistemelor internaționale de plăți VISA/Mastercard (în continuare „Cardul”) serviciile EVS COURIER, și/sau ramburs (după caz), prin intermediul serviciului e-commerce.

EVS COURIER nu deține, nu administrează și nu exercită vreun control asupra Serviciului e-commerce ci doar beneficiază de serviciul e-commerce de la Bancă, și efectuează controlul asupra funcționalității aplicației/site-ului prin intermediul căruia au loc tranzacțiile cu cardul de plată. De asemenea, EVS COURIER monitorizează tranzacțiile cu cardul de plată efectuate prin intermediul serviciului e-commerce integrat în Aplicație, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și în caz de suspecții de frauda sau utilizarea neautorizată a aplicației/site-ului poate bloca accesul utilizare a utilizatorului.

Informația și datele cu privire la tranzacțiile cu cardurile prin intermediul serviciului e-commerce colectate și stocate de EVS COURIER vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentului Acord cu privire la Colectarea, prelucrarea, stocarea informației.

EVS COURIER va păstra confidențialitatea informației și datelor cu privire la tranzacțiile cu cardurile conform prevederilor prezentului Acord normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Informațiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorului în legătură efectuarea plăților cu cardul prin intermediul serviciului e-commerce care sunt colectate de Bancă vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecție a datelor a Băncii. Prin utilizarea serviciului e-commerce Utilizatorul își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul privind prelucrarea acestor informații și date și declară că toate informațiile și datele pe care le furnizează sunt veridice, exacte și că a obținut acordul de utilizare.

Datele de card (numărul, nume deținător, luna expirare, codul CVV2/CVC2) sunt procesate sistemele tehnice ale Băncii, iar EVS COURIER nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardurile bancare.

Toate reclamațiile legate de achitarea cu cardul a serviciilor de livrare și/sau a rambursului prin serviciul e-commerce integrat în Aplicație pot fi adresare EVS COURIER care le va direcționa instituțiilor competente pentru soluționare dacă soluționarea acestora nu va fi de competența EVS COURIER.

Reclamațiile legate de returnarea plăților efectuate cu cardul prin intermediul serviciului e-commerce vor fi recepționate de către EVS COURIER și transmise spre soluționare instituțiilor competente, iar EVS COURIER va dispune restituirea plății pe cardul bancar de pe care a fost efectuată plata numai după recepționarea confirmării de la Expeditor și Bancă.

RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERE
EVS COURIER nu poartă niciun fel de răspundere pentru conținutul trimiterii poștale. Aceasta cade în răspunderea exclusivă a Expeditorului.

Prin semnarea documentului de recepție de către Destinatar unde se confirmă predarea integră a trimiterii poștale – EVS COURIER este absolvită de careva pretenții privind integritatea trimiterii livrate.

RENUNŢAREA LA GARANŢII ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
Prin intermediul Site-ului și/sau aplicației pot fi oferite informații de diversă natură cu privire la, inclusiv însă fără a se limita la, prețuri, termeni de livrare, condiții de executare a lucrărilor și de prestare a serviciilor, care sunt altele decât cele prestate de EVS COURIER, în scopul ghidării vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și Aplicației. Oferirea informațiilor menționate poartă un caracter exclusiv informativ și dvs. puteți decide să le dați curs sau nu.

În măsura permisă de lege și în conformitate cu prezentul Acord, EVS COURIER va fi eliberat de orice răspundere izvorâtă din litigiile apărute între Expeditori și Destinatari în legătură cu utilizarea și/sau accesarea Site-ului și/sau Aplicației.

EVS COURIER depune toate eforturile pentru a menține Site-ul și Aplicația sigure, securizate și funcționale, însă nu garantează funcționarea și accesul continuu la acestea. Actualizarea informației și funcționalitatea altor module atât pe Site cât și prin intermediul Aplicației pentru prestarea serviciilor pot să nu aibă loc în timp real. O astfel de funcționare se află în afara controlului EVS COURIER.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, MĂRCI ȘI DREPTURI DE AUTOR
Toate textele, graficele, logourile, imaginile, butoanele, înregistrările audio, video, desenele, organizarea generală, compilarea, meta data, publicitatea și toate celelalte elemente ale Site-ului și Aplicației sau care sunt plasate pe Site dar care nu aparțin utilizatorilor sau terțelor persoane precum și Aplicația în sine sunt proprietatea EVS COURIER și sunt protejate de drepturile de autor și legislația relevantă în vigoare și nu pot fi reproduse, duplicate, copiate, vândute, revândute sau altfel folosite în scopuri comerciale, decât cu consimțământul prealabil scris al EVS COURIER.

Mărcile deținute de către EVS COURIER nu pot fi folosite în legătură cu alte produse sau servicii care nu sunt ale EVS COURIER de natură să creeze confuzie printre consumatori sau să discrediteze pe EVS COURIER.

Informația publicată pe Site și/sau în Aplicație, indiferent de forma și tipul acesteia, nu poate fi interpretată în sensul acordării de drepturi de licență asupra proprietății intelectuale, ce aparține EVS COURIER sau persoanelor terțe.

În conformitate cu prezentul Acord și după eventuala achitare de către dumneavoastră a tuturor taxelor relevante, EVS COURIER vă oferă un drept limitat, neexclusiv, netransferabil, necesionabil, nesublicențiabil de a accesa și folosi în scop personal și/sau de serviciu Site-ul și/sau Aplicația.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, puteți notifica în scris acest fapt către EVS COURIER.

COMUNICARE
Dvs. consimțiți că EVS COURIER poate comunica cu dvs. prin orice mijloace disponibile, inclusiv telefonic prin mesaje preînregistrate sau sms sau push-notification la numerele de telefon, adresa poștală sau email oferite de dvs., în legătură cu accesarea și/sau vizitarea Site-ului și/sau a Aplicației, instalarea Aplicației pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrarea unui cont în Aplicație și/sau folosirea serviciilor oferite prin Aplicație.

Dvs. consimțiți să comunicați cu EVS COURIER folosind datele de contact publicate pe Site și/sau în Aplicație.

LEGEA APLICABILĂ
Prezentul Acord și litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, completarea sau încetarea acestuia vor fi aplicabile legile în vigoare ale Republicii Moldova, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul Acord.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Dvs. consimțiți că orice litigii apărute între dvs. și EVS COURIER vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă soluționarea litigiului este imposibilă pe cale amiabilă, atunci părțile vor apela la serviciile unui mediator pentru soluționarea acestuia.

Dacă nici pe calea medierii nu va fi posibilă soluționarea litigiului apărut acesta va fi încredințat pentru soluționare instanței de judecată competente din Republica Moldova.

DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Acord, Condițiile de confidențialitate sau oricare alte politici ale EVS COURIER generează raporturi juridice și produc efecte juridice între EVS COURIER și oricare persoane fizice și/sau juridice din momentul accesării și/sau vizitării Site-ului și/sau a Aplicației, instalării Aplicației pe orice dispozitiv (telefon sau tabletă), înregistrării unui cont în Aplicație și/sau folosirii serviciilor oferite prin Aplicație, oricare dintre acțiunile menționate survine prima.

Dacă vreo prevedere a prezentului Acord va fi anulată sau declarată nevalabilă, acest fapt nu va afecta valabilitatea și legalitatea celorlalte prevederi din Acord precum și a Acordului în întregime.

Toate titlurile din prezentul Acord sunt folosite doar în scop de referință și nu pot limita întinderea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord. Toate prevederile prezentului Acord vor fi interpretate în sensul aplicării acestora și nu viceversa.

Dvs. consimțiți că EVS COURIER poate în mod unilateral modifica sau completa prezentul Acord, Condițiile de confidențialitate sau oricare alte politici sau documente care fac parte integrantă din prezentul Acord. Modificările sau completările operate vor intra în vigoare din momentul publicării acestora pe Site și/sau în Aplicație.

Prezentul Acord, Condițiile de confidențialitate sau oricare alte politici ale EVS COURIER reprezintă voința liber exprimată de către dvs. și EVS COURIER și înlătură orice altă înțelegere, acord sau contract dintre părți anterioare prezentului Acord care se referă la obiectul prezentului Acord.

 

Scroll to Top